GDPR PRO SVJ a BD

Co je GDPR?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (překlad ang. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat a údajů občanů.

Kdy tato změna přichází?
Období od dubna 2016, kdy bylo GDPR schváleno, do května 2018, kdy vstoupí v platnost, je určeno přípravě. Během této doby musí všechna Společenství bytových jednotek zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, jímž upřesní více než padesát bodů, které GDPR svěřuje do jejich národní pravomoci.

Dopady GDPR na Bytova družstva a Společenství vlastníků jednotek

Poviností SVJ a Bytových družstev je zajistit dostatečnou bezpečnost pro osobní údaje všech vlastníků jednotek a to v případě:

Předávání údajů třetím stranám.
Záznamů z kamerových systémů.
Čipových nebo karetních přístpu do domu.

Nové požadavky na ochranu osobních údajů musí Společenství vlastníků jednotek (SVJ) implementovat do 26. 5. 2017.
Nutnost podřídit veškeré procesy v bytovém družstvu nařízení GDPR je zvýšena v případě, že SVJ:

Využívá služeb správcovské společnosti nebo účetní společnosti.
Provozuje v domě bezpečnostní kamery nebo elektronické přístupy.
Co mám dělat popř. jak GDPR řešit?
Nabízíme vám jednoduché řešení. Stačí vyplnit poptávkový formulář a po zaslání nabídky se rozhodnout zda si u nás GDPR analyzu (včetně realizace právních změn) objednat nebo řešit jinou cestou.m

Náš přístup k zajištění shody s Nařízením GDPR

  1. Prvotní konzultace a seznámení se s fungováním BD nebo SVJ
  2. Příprava projektu Implementace GDPR pro dané BD nebo SVJ ve Freelo
  3. Následuje datová analýza ve spoluprací s BD nebo SVJ formou vyplňování formulářů
  4. Vyhodnocení datové analýzy včetně doporučení na technická a bezpečnostní opatření
  5. Kontrola všech právních dokumentů v rámci právní analýzy
  6. Vyhodnocení právní analýzy včetně přípravy směrnice a následné doporučení na úpravy smluv, souhlasů a jiných dokumentů
  7. Závěrečná konzultace
    Možnost využití extra balíčků (školení a kontrola implementace)

Vice na svjgdpr.cz

red