Požírač PETlahví

IdeonellaZemě se na kraji 21. století ocitla v mladší době plastové. Je tu však nová bakterie, která by mohla s tímto problémem výrazně zatočit.

Japonští vědci z Kjótské univerzity objevili bakterii Ideonella sakaiensis, která dokáže rozložit PET láhve a další plasty. Ta také využívá plasty jako svůj hlavní energetický zdroj, stejně tak i jako zdroj uhlíku. Jedná se tak o „ideální“ kmen šlechtěné bakterie, která je schopna doslova žít z polyetylentereftalátu.

Jak to funguje?
Bakterie Ideonella používá k rozkladu dva enzymy. Nejdříve se přichytí na plastový materiál, načež vypustí první z nich. Zasažená látka se rozloží a vznikne meziprodukt. Ten je pak dále zpracováván druhým enzymem. Až poté z něj bakterie získává kýžený uhlík a energii.

My z Greenhousingu požírači plastů fandíme!

red

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *