Recyklujme 2. díl: Odpad třídily i naše babičky

Kolik CO2 se ušetřilo tříděním?

Díky třídění odpadů se ušetřilo tolik CO2, kolik vyprodukuje 10 % aut v ČR za rok provozu. Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2010 snížit produkci skleníkových plynů o 954 579 t CO2 ekvivalent a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 260 tis. domácností, což lze přirovnat ke všem domácnostem jednoho průměrného kraje. Vyplývá to z provedené LCA analýzy, která posuzuje všechny fáze životního cyklu vybraných využitelných komunálních odpadů a jejich vliv na životní prostředí. Studie jednoznačně potvrdila, že tříděním a recyklací odpadů prokazatelně dochází ke snížení zátěže životního prostředí. 

 

My v Greenhousingu třídíme, a to nejen v práci, ale i doma.  A co vy?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *