SOFT SKILLS – LEKCE VI. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Analogie

Tato technika spočívá v hledání analogií v různých oblastech života – v přírodě, v literatuře z jiného oboru, v historii apod. Je vhodná pro velmi malé skupiny.

Využití laiků

Tato technika využívá skutečnost, že laici mohou přistupovat k problému nezatíženi odbornými znalostmi. Spíše než návrh řešení je zde proto inspirativní samotný přístup k problému.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *